video

گفت وگو با شقایق دلشاد؛ بازیگر و مدلینگ

اردیبهشت 01، 1400 1777

video

مصاحبه با دکتر معظمی گودرزی در حوزه مهندسی زبان و هندسه بیان(قسمت دوم)

مهر 13، 1399 436

video

مصاحبه با دکتر معظمی گودرزی در حوزه مهندسی زبان و هندسه بیان(قسمت اول)

مهر 13، 1399 488

video

مصاحبه با سید رضا اورنگ

فروردین 07، 1398 16368