مصاحبه با سید رضا اورنگ
مصاحبه با سید رضا اورنگ

مصاحبه با سید رضا اورنگ

فروردین 07، 139811715

مصاحبه با محسن اورنگ
مصاحبه با محسن اورنگ

مصاحبه با محسن اورنگ

فروردین 06، 139811095

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش
مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

اسفند 22، 139715571

مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟
مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟

مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟

اسفند 05، 13971357

نویسنده کتاب
نویسنده کتاب

فروغ یزدان - نویسنده کتاب

بهمن 29، 1397932

مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون
مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون

مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون

بهمن 29، 13972002

مصاحبه با رعنا مستعلمی بازیگر تلویزیون و تئاتر
مصاحبه با رعنا مستعلمی بازیگر تلویزیون و تئاتر

رعنا مستعلمی هنرپیشه خوش آتیه ایرانی دانش اموخته بازیگری و اجرا ، تجربه چندین کار تئاتر و تصویر در داخل و خارج از ایران به زبان فارسی و انگلیسی را دار...

بهمن 24، 13972813