گفت وگو با شقایق دلشاد؛ بازیگر و مدلینگ
گفت وگو با شقایق دلشاد؛ بازیگر و مدلینگ

گفت وگو با شقایق دلشاد؛ بازیگر و مدلینگ

اردیبهشت 01، 14002141

مصاحبه با سید رضا اورنگ
مصاحبه با سید رضا اورنگ

مصاحبه با سید رضا اورنگ

فروردین 07، 139817117

مصاحبه با محسن اورنگ
مصاحبه با محسن اورنگ

مصاحبه با محسن اورنگ

فروردین 06، 139817646

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش
مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

اسفند 22، 139722684

مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟
مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟

مصاحبه با تبسم هاشمی حائری - بودجه های تئاتر کجا میره ؟ چرا شرایط هنرمندان کشورم خوب نیست ؟

اسفند 05، 13972368

نویسنده کتاب
نویسنده کتاب

فروغ یزدان - نویسنده کتاب

بهمن 29، 13971682

مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون
مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون

مصاحبه با آقای جواد انصافی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون

بهمن 29، 13972826

مصاحبه با رعنا مستعلمی بازیگر تلویزیون و تئاتر
مصاحبه با رعنا مستعلمی بازیگر تلویزیون و تئاتر

رعنا مستعلمی هنرپیشه خوش آتیه ایرانی دانش اموخته بازیگری و اجرا ، تجربه چندین کار تئاتر و تصویر در داخل و خارج از ایران به زبان فارسی و انگلیسی را دار...

بهمن 24، 13973757