مصاحبه با رعنا مستعلمی بازیگر تلویزیون و تئاتر

تاریخ انتشار : بهمن 24، 13972813

رعنا مستعلمی هنرپیشه خوش آتیه ایرانی دانش اموخته بازیگری و اجرا ، تجربه چندین کار تئاتر و تصویر در داخل و خارج از ایران به زبان فارسی و انگلیسی را دارند خانم رعنا مستعلمی، دکترای مدیریت برند ، به علت زندگی و تحصیل خارج از ایران حدود یازده سال از کشور خود دور بودند در ایران هم سریال استوری فیلم کوتاه نطفه و چندین تئاتر مثل خانه عروسک و ریچارد سوم و پزشک نازنین در کارنامشون وجود دارد در حال حاضر مشغول سریالی برای شبکه یک می باشد چندین اجرا هم از جمله مجری گری مد و لباس فجر برای شبکه دو در رزومه ایشان به چشم میخورد